Tag Archives: máy hút kiểu cánh gạt

.

Máy hút chân không Gast kiểu cánh ghạt

Máy hút chân không Gast kiểu cánh ghạt Máy hút chân không Gast kiểu cánh ghạt

Rotary vane vacuum pump – Máy hút chân không Gast kiểu cánh ghạt được sử dụng cho hàng ngàn ứng dụng trên thế giới. Có cả loại không dầu và có dầu motor được gắn liền với bơm. điện áp motor có cả DC và AC có thể lựa chọn điện áp 1 chiều 4-24 ...