Tag Archives: đọc suy nghĩ

.

Máy đọc suy nghĩ hiện bằng hình ảnh

Máy đọc suy nghĩ hiện bằng hình ảnh Máy đọc suy nghĩ hiện bằng hình ảnh

Nhóm khoa học đến từ Đại học Oregon đã xây dựng một hệ thống có thể đọc suy nghĩ của con người. Bằng cách quét não và tái tạo lại các khuôn mặt mà đối tượng nghĩ đến trong đầu, máy sẽ khiến ý nghĩ hiển thị ra hình ảnh.   "Chúng ta có thể lấy trí nhớ của ai ...