Tag Archives: cách bảo quản mới

.

Bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không

Bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không Bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không

Ở môi trường chân không, thức ăn không bị oxy hoá, giúp cho thực phẩm tươi lâu hơn từ 3-5 lần so với việc cất giữ trong ngăn đá hay trong tủ lạnh. Thị trường đã có loại máy hút không khí ra khỏi túi ni lông để bảo quản thực phẩm Theo các nhà chuyên ...